Griezelen in het Museum in Fries Scheepvaart Museum

griezelen.png

Neem een kijkje in ons rariteitenkabinet, griezel mee met de vliegende Hollander en kijk je ogen uit in een zaal vol vreemde vondsten uit gezonken schepen. Bekijk spannende schilderijen in donkere kamers en neem een kijkje in onze kelder..… Gruwelijke eng, dus genoeg te griezelen in het museum!We sluiten de griezelroute af met een creatieve opdracht.

Een actief programma voor onder- midden- en bovenbouw gericht op actieve participatie van de leerlingen. De activiteit is schoolbreed aan te vragen.

Kerndoelen: 51 52 55 56
Canon venster:
10 tijdvakken:
Friese canon venster:
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

Naam school*

Uw naam*

Email-adres*

Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

Please leave this field empty.

Voorkeur data*

Groep(en)*

Evt. extra opmerking over de groep(en)

Aantal kinderen per groep

Evt. toevoegingen