Erfgoedinstellingen

Alle erfgoed instellingen in Friesland met educatief aanbod en lesprogramma's.

Allingawier Aldfaers Erf
Leeuwarden Fries Museum
Wilhelminaplein Fries Verzetsmuseum
Heerenveen Heerenveen Museum
Drachten Museum Dr8888
Leeuwarden Staten en Stinzen
Nederland Terpenland
Leeuwarden Tresoar
Lemmer Woudagemaal