Het fladdermysterie van de Oldehove

Waarom is het symbool van Leeuwarden krom, scheef en niet af?

Dit project start op school met een verhaal over Femke. Zij ontvangt een geheimzinnig WhatsAppje van Frouck Fleermús, dat een verzoek om hulp blijkt te zijn. Tijdens het bezoek aan de Oldehove helpen de leerlingen Femke een mysterie op te lossen. Elk groepje krijgt een rugzak vol opdrachtkaarten en objecten. Hiermee spelen zij een escaperoom-achtig spel, dat hen door de hele Oldehove leidt. Door gebruik te maken van elkaars competenties en door te overleggen, ontdekken de leerlingen van alles over de geschiedenis van deze beroemde toren.

Let op: Neem 3 extra begeleiders mee

Het aanmeldformulier van Historisch Centrum Leeuwarden vind je hier.

Kerndoelen: 51 52 53 56
Canon venster:
10 tijdvakken: Tijd van Grieken en Romeinen – Oudheid Tijd van monniken en ridders – vroege middeleeuwen Tijd van steden en staten – hoge en late middeleeuwen
Friese canon venster:
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

Naam school*

Uw naam*

Emailadres*

Naam lesprogramma*

Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

Voorkeur data*

Groep(en)*

Evt. extra opmerking over de groep(en)

Aantal kinderen per groep*

Evt. toevoegingen