Leeuwarden in de Gouden Eeuw in Historisch Centrum Leeuwarden

Multimediawandeling door binnenstad

Tijdens deze wandeling met smartphone of tablet ontdekken leerlingen sporen van de Gouden Eeuw in de historische binnenstad van Leeuwarden. Ze zien in dat er zowel overeenkomsten als verschillen zijn met het ‘Hollandse’ verhaal in het lesboek.

Het programma begint met een film in het Historisch Centrum Leeuwarden. Hierin staat de kaart van Leeuwarden uit 1603 centraal, doordat deze 3D is opgetrokken en je als het ware door de stad heen kunt lopen.

Daarna wordt de klas in vijf groepjes verdeeld, met elk een eigen route: Geloof & Zorg, Handel & Architectuur, Oorlog & Vestingstad, Stadhouders & Schilders en Water & Adel. De routes bieden een schat aan informatie over materieel erfgoed in de stad dat aan de Gouden Eeuw herinnert. Ook zien de leerlingen fragmenten uit de 3D film op locatie, zodat zij zich een voorstelling kunnen maken van hoe het er vroeger heeft uitgezien.

Een afrondende les in het Historisch Centrum Leeuwarden zorgt voor verbinding van deze thema’s.

 

2. Voortgezet Onderwijs

 

Kerndoelen: 1 2 4 6 7 9 12 50 51 52 53 56
Canon venster: Karel V De Beeldenstorm Willem van Oranje De Republiek De Verenigde Oostindische Compagnie de-statenbijbel - De Statenbijbel rembrandt - Rembrandt De Atlas Major van Blaeu Slavernij
10 tijdvakken: Tijd van ontdekkers en hervormers – renaissance/reformatie/ontdekkingsreizen Tijd van regenten en vorsten – gouden eeuw
Friese canon venster: De Ayttas Menno Simons Water De calculerende boer De Universiteit in Franeker Boter
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

Naam school*

Uw naam*

Emailadres*

Naam lesprogramma*

Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

Voorkeur data*

Groep(en)*

Evt. extra opmerking over de groep(en)

Aantal kinderen per groep*

Evt. toevoegingen

Lesprogramma’s Historisch Centrum Leeuwarden
Bekijk alle lesprogramma's