Leeuwarder bos project in Natuurmuseum Fryslân

Het Leeuwarder bos project is een uniek project waarbij binnen en buiten samenkomen en aan elkaar gekoppeld worden door een bijzondere praamvaart.

Het programma begint met een voorbereidende les in het Natuurmuseum Fryslân. Tijdens deze les worden opdrachten in groepjes uitgevoerd rond thema’s als bomen, vogels, water en insecten. Ook volgt er een uitleg over de onderzoeksopdrachten die straks in het veld worden uitgevoerd. Dan volgt de tocht met de praam. De leerlingen worden op een geschikt gemaakte locatie in het bos afgezet. Hier vindt het veldwerk plaats waarbij zelf ontdekken en doen voorop staan. Er staan verschillende opdrachten en proefjes klaar. Via referentiekaarten worden de soorten vegetatie bepaald en meetgegevens vastgelegd lees meer…

 

Kerndoelen: 33 40 41
Canon venster:
10 tijdvakken:
Friese canon venster:
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

Naam school*

Uw naam*

Emailadres*

Naam lesprogramma*

Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

Voorkeur data*

Groep(en)*

Evt. extra opmerking over de groep(en)

Aantal kinderen per groep*

Evt. toevoegingen

Lesprogramma’s Natuurmuseum Fryslân
Ganzenpad ... Ganzenpad 18 april 2016
Bekijk alle lesprogramma's