Leeuwarder bos project in Natuurmuseum Fryslân

Het Leeuwarder bos project is een uniek project waarbij binnen en buiten samenkomen en aan elkaar gekoppeld worden door een bijzondere praamvaart.

Bij het Leeuwarder bos project leren kinderen van groep 7/8 op een speelse manier over de natuur in het Leeuwarder bos: welke dieren leven er in het bos, welke planten komen voor en wat zijn de relaties tussen deze dieren en planten? Maar ook de effecten van afval op het milieu komen aan bod. Zo leren de kinderen bewust om te gaan met de natuur.
Het programma begint met een les in het museum. Begrippen als voedselketens en ecosystemen worden door middel van proefjes en opdrachten inzichtelijk gemaakt voor de kinderen. Wat betekent een lage pH? Hoe kan het dat waterinsecten op water kunnen blijven drijven? Kinderen gaan zelf op zoek naar deze antwoorden. Onderzoekend leren staat hierbij centraal.
lees meer…

 

Kerndoelen: 33 40 41
Canon venster:
10 tijdvakken:
Friese canon venster:
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

  Naam school*

  Uw naam*

  Emailadres*

  Naam lesprogramma*

  Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

  Voorkeur data*

  Groep(en)*

  Evt. extra opmerking over de groep(en)

  Aantal kinderen per groep*

  Evt. toevoegingen

  Lesprogramma’s Natuurmuseum Fryslân
  Doe de dino ... Doe de dino 02 februari 2023
  GIF ... GIF 06 januari 2020
  Bekijk alle lesprogramma's