KINDER BOEKEN WEEK – Reis mee! De zon als bron in Fries Scheepvaart Museum

Reis mee over meer en over zee. Voertuigen staan centraal in deze editie van de Kinderboekenweek. We gaan op reis met verschillende schippers, voertuigen en energiebronnen. Met een VOC schip zeilen we naar China. Daar kopen we specerijen en porselein. Met de trekschuit gaan we naar Leeuwarden. Daar verkopen we onze waar op de markt. De stoomboot brengt ons en de post in Amsterdam. De speedboot racet ons voorbij op het Sneekermeer en waar brengt de boot met zonnepanelen ons naar toe? Samen met de klas gaan we aan de slag met het maken van bootjes die de zon als bron gebruiken. Kleine zonnepaneeltjes zorgen dat de bootjes gaan varen op onze binnenvijver. Dit gaan we natuurlijk testen.Na afloop krijgt de klas zijn eigen ‘energieneutrale’ bootje mee.

Een actief en informatief programma over reizen, water en zonne-energie gericht op actieve participatie van de leerlingen. De activiteit is schoolbreed aan te vragen.

LET OP: Het programma is te boeken in de periode september tot en met de tweede week van november.

Kerndoelen: 45 56
Canon venster:
10 tijdvakken:
Friese canon venster:
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

Naam school*

Uw naam*

Emailadres*

Naam lesprogramma*

Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

Voorkeur data*

Groep(en)*

Evt. extra opmerking over de groep(en)

Aantal kinderen per groep*

Evt. toevoegingen