War Room van Stadhouder Willem Lodewijk in Historisch Centrum Leeuwarden

Welke rol speelde de Friese stadhouder tijdens de Opstand?

De leerlingen onderzoeken de militaire hervormingen van Willem Lodewijk (1560-1620) tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Is het terecht dat Us Heit in de geschiedenismethodes niet of nauwelijks voorkomt? Terwijl zijn neef prins Maurits wel altijd wordt genoemd?  Onderdeel van deze sessie is een bezoek aan de expositie,  met een miniatuur van de belegering van Coevorden (1592) door het Staatse leger

Kerndoelen: 50 51 52 53 56
Canon venster: Willem van Oranje De Republiek
10 tijdvakken: Tijd van ontdekkers en hervormers – renaissance/reformatie/ontdekkingsreizen Tijd van regenten en vorsten – gouden eeuw
Friese canon venster: De Universiteit in Franeker
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

Naam school*

Uw naam*

Emailadres*

Naam lesprogramma*

Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

Voorkeur data*

Groep(en)*

Evt. extra opmerking over de groep(en)

Aantal kinderen per groep*

Evt. toevoegingen

Lesprogramma’s Historisch Centrum Leeuwarden
Bekijk alle lesprogramma's