War Room van Stadhouder Willem Lodewijk in Historisch Centrum Leeuwarden

Welke rol speelden Fryslân en ús heit tijdens de Nederlandse Opstand?

De leerlingen maken kennis met bronnen in ons archief. Daarmee onderzoeken zij de gebeurtenissen tijdens de Tachtigjarige Oorlog in hun eigen leefomgeving. Wat gebeurde er in Fryslân, in Leeuwarden? En is het terecht dat onze Friese stadhouder amper in lesmethodes voorkomt? Terwijl zijn Hollandse neef prins Maurits wel altijd wordt genoemd? Onderdeel van deze sessie is een bezoek aan de expositie met miniatuurbelegering van Coevorden (1592). Daar komen de leerlingen meer te weten over hoe de Friezen oorlog voerden tegen Spanje.

Kerndoelen: 50 51 52 53 56
Canon venster: Karel V De Beeldenstorm Willem van Oranje De Republiek
10 tijdvakken: Tijd van ontdekkers en hervormers – renaissance/reformatie/ontdekkingsreizen Tijd van regenten en vorsten – gouden eeuw
Friese canon venster: De Universiteit in Franeker
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

Naam school*

Uw naam*

Emailadres*

Naam lesprogramma*

Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

Voorkeur data*

Groep(en)*

Evt. extra opmerking over de groep(en)

Aantal kinderen per groep*

Evt. toevoegingen

Lesprogramma’s Historisch Centrum Leeuwarden
Bekijk alle lesprogramma's