Terpenland

Archeologie langs het Wad!

De vier Archeologische Steunpunten langs de Friese Waddenzeekust (Wijnaldum, Firdgum, Oude Bildtzijl en Hegebeintum) hebben zich verenigd in “Terpenland.” Samen vertellen de Steunpunten het verhaal van eeuwenlang wonen op de scheidslijn tussen water en land. Onder één herkenbare naam en met gebundelde activiteiten willen de Steunpunten meer mensen bewegen om eens naar het Waddengebied te komen: voor de vele nog zichtbare terpen, voor het verhaal van de bedijkingen, of om de reconstructie van het zodenhuis in Firdgum eens in het echt te zien!

Lesprogramma's

Erfgoedinstelling informatie
Faciliteiten