Ik, Friesland en de wereld in Fries Museum

In de tentoonstelling Ferhaal fan Fryslân zien leerlingen allerlei voorwerpen uit Friesland, van de prehistorie tot nu. De voorwerpen vertellen verhalen over bijzondere Friezen, wat Fries is en wat niet en hoe Friesland door mensen is gemaakt.  In kleine groepjes onderzoeken leerlingen op actieve wijze wat deze voorwerpen met de leerlingen te maken hebben, waarom en door wie ze zijn verzameld en hoe ze betekenis krijgen. Museumdocenten zorgen voor interactie, ruimte voor eigen interpretaties, reflectie en betekenisgeving aan woorden als erfgoed, waardevol, bewaren en tentoonstellen. Elke klas krijgt achteraf de opdracht om te bepalen welk voorwerp ze in het Fries Museum willen tentoonstellen.

Kerndoelen: 12 53 54 55 56
Canon venster:
10 tijdvakken: Tijd van Grieken en Romeinen – Oudheid Tijd van monniken en ridders – vroege middeleeuwen Tijd van steden en staten – hoge en late middeleeuwen
Friese canon venster: De Hludana-steen Hogebeintum Redbad en Bonifatius de-friese-vrijheid - De Friese vrijheid Grutte Pier Water Het Oera Linda-boek
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

  Naam school*

  Uw naam*

  Emailadres*

  Naam lesprogramma*

  Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

  Voorkeur data*

  Groep(en)*

  Evt. extra opmerking over de groep(en)

  Aantal kinderen per groep*

  Evt. toevoegingen

  Lesprogramma’s Fries Museum
  Bekijk alle lesprogramma's