Erfgoedinstellingen

Alle erfgoed instellingen in Friesland met educatief aanbod en lesprogramma's.

Allingawier Aldfaers Erf
Leeuwarden Fries Museum
Heerenveen Heerenveen Museum
Drachten Museum Dr8888
Leeuwarden Staten en Stinzen
Leeuwarden Tresoar
Gemaalweg Woudagemaal