Wie zijn wij

Fries Educatief Platform 

Sinds juli 2000 is op initiatief van Hubert Luymes (Keramiekmuseum Princessehof) het Fries Educatief Platform, het FEP, ontstaan. Hij nodigde verschillende educatoren uit om met elkaar kennis te maken, ervaringen te delen en te bekijken of het mogelijk zou zijn om de krachten te bundelen in samenwerkingsprojecten. Sindsdien heeft het FEP een groei doorgemaakt in het deelnemersaantal en is er een bestuur aangesteld.

Het FEP kan omschreven worden als een interorganisatorisch samenwerkingsverband. In die zin heeft het FEP geen officiële status. De FEP’ers, de professionals op het gebied van erfgoededucatie in Friesland, hebben circa vier keer per jaar overleg over educatieve ontwikkelingen, activiteiten en over de mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van erfgoededucatie in Friesland.

Deelnemers aan het FEP zijn professionele educatief medewerkers in Friesland van:
• Musea
• Archieven
• Keunstwurk
• Museumfederatie Fryslân

Het Fries Educatief Platform heeft als doel:

Uitwisselen van kennis
Het onderling uitwisselen van kennis en ervaring op het terrein van erfgoededucatie.

Vergroten van kennis
Het vergroten van de kennis van elkaars organisatie, producten en activiteiten door het aanbieden en uitwisselen van informatie tijdens FEP en FEP+ bijeenkomsten en tijdens FEP-excursies.

Samenwerking
Het initiëren van (nieuwe) producten en activiteiten op het vlak van erfgoededucatie. De realisatie hiervan komt tot stand door de samenwerkende organisaties.

Afstemming
Het afstemmen van activiteiten en producten op het gebied van erfgoededucatie van de deelnemende instellingen.

 

Museumfederatie Fryslân

Museumfederatie Fryslân staat voor het in stand houden, ontwikkelen en uitdragen van het cultureel erfgoed in Friesland op een zo hoog mogelijk niveau. Samenwerken op provincie- en erfgoed breed niveau staat hierbij centraal. Museumfederatie Fryslân maakt deel uit van het landelijke samenwerkingsverband van de provinciaal museumconsulenten.

De Museumfederatie bestaat uit een stichting en vereniging. Meer dan 70 musea in Fryslân zijn lid. We delen advies en kennis op het gebied van collecties, bedrijfsvoering, organisatie, behoud & beheer en publieksfuncties. Samenwerken op provincie- en erfgoed breed niveau staat hierbij centraal. Wij staan voor museale kwaliteit!

Meer over Museumfederatie Fryslân?Naar de website