Leerlijn Cultureel Erfgoed

Leerlijn onderdelenDe leerlijn cultureel erfgoed is onderdeel van het leerplankader kunstzinnige oriëntatie. Het doel; leerlingen kennis laten maken met kunstzinnige en culturele aspecten waarmee de mens vorm en betekenis geeft aan het bestaan. Leerlingen leren dat ook zélf te doen. Ze leren de inhouden, vaardigheden en attitudes van de kunstzinnige vakdisciplines en van cultureel erfgoed (bewust) te gebruiken in hun eigen proces van vormgeving en betekenisgeving.

Het leerplankader, de uitgewerkte leerlijnen en de stappen in het creatieve proces geven leraren houvast en vormen een ijkpunt. Naar welke stip op de horizon werkt de leerling en welke tussenstappen zijn er? Hoever is een leerling in zijn ontwikkeling en hoe doorloopt hij de fasen van het creatieve proces? Dankzij de gemeenschappelijke taal van het leerplankader kan iedereen – scholen, culturele instellingen, vakdocenten of educatieve uitgeverijen – gericht aan de slag om de leerlijnen in de praktijk uit te werken. Daarmee krijgt kunstzinnige oriëntatie een stevige kwaliteitsimpuls.

Onderstaande documenten bieden een houvast om de leerlijn cultureel erfgoed te verwerken in educatieve lesprogramma’s binnen een culturele instelling.

Handreiking bij leerplankader kunstzinnige oriëntatie

Streefcompetenties van de Leerlijn Cultureel Erfgoed

 

Bron: kunstzinnigeorientatie.slo.nl