‘Droge voeten’ in Woudagemaal

Introductie

Als voorbereiding op het bezoek aan het UNESCO Werelderfgoed Woudagemaal is het aan te raden om de aflevering van het Klokhuis over het Woudagemaal te bekijken via https://www.npostart.nl/VPWON_1292085 Na het bekijken van deze aflevering weten de leerlingen wat de functie van het gemaal is en waarom dit ruim 100 jaar oude stoomgemaal op de werelderfgoedlijst van UNESCO is geplaatst.

 

Excursie

Het doel van het bezoek aan het Woudagemaal is om het waterbewustzijn bij de leerlingen te vergroten. Bij aankomst starten we met het opwarmingsspel bestaande uit een zevental vragen waarbij het waterbewustzijn van de kinderen wordt geprikkeld. Na het spel en bekijken van het eerste deel van onze film gaan we met z’n allen naar het bezoekerscentrum. Hier ontdekken de leerlingen door middel van het beantwoorden van vragen alles over waterbeheer, klimaatverandering en de rol van het gemaal. Indien de vragen juist zijn beantwoord ontvangen de leerlingen een cijfercode om de sleutel van het gemaal te bemachtigen Tijdens de rondleiding krijgen de leerlingen uitleg over de techniek die gebruikt wordt bij het Woudagemaal om water naar het IJsselmeer te pompen. Als afsluiting bekijken we gezamenlijk het tweede deel van de film.

Kerndoelen: 42 43 47 48
Canon venster:
10 tijdvakken: Tijd van burgers en stoommachines – industrialisatie
Friese canon venster: Water
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

  Naam school*

  Uw naam*

  Emailadres*

  Naam lesprogramma*

  Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

  Voorkeur data*

  Groep(en)*

  Evt. extra opmerking over de groep(en)

  Aantal kinderen per groep*

  Evt. toevoegingen