Bonifatius en de Friezen


promotie boni-strip In het museum is een uitgebreide tentoonstelling over Bonifatius ingericht. Dit programma is  hierbij speciaal ontwikkeld en bestaat uit een voorbereidend STRIPVERHAAL op school en een museumbezoek met rondleiding door de Bonifatiustentoonstelling.

Wij vertellen dat Bonifatius in 754 bij Dokkum vermoord is. Maar niet iedereen weet waarom hij naar Dokkum kwam en wat voor gevolgen zijn dood had voor Dokkum en omstreken. Op zoek naar antwoorden gaan leerlingen met een tablet op onderzoek uit. Daarna gaan ze bepakt met een knapzak met voorwerpen, een pelgrimstocht maken door het Bonifatiusmuseum.

Als voorbereidende les krijgt u enkele stripboeken toegestuurd. Deze levert u tijdens de museumles weer in.


 

WillibrordRedbadHeiden

 
U krijgt 6 stripboeken om te lezen in de klas. Door dit boek te lezen zijn de leerlingen goed voorbereid op de museumles. Het is een goede inleiding op het onderwerp en het einde sluit aan met de start van de museumles. Het lezen kost ongeveer 1 uur per leerling.

Tijdens de museumles die ongeveer 60 tot 90 minuten duurt starten we met een kort gesprek over het stripverhaal. Dan gaan we in twee groepen werken. Een groep gaat met de eigen docent met tablets werken in de bovenzaal, terwijl de andere helft een verhaal krijgt te horen over het Friesland van de 7e en 8e eeuw. Hierin wordt terugverwezen naar verhalen in het stripboek en gaan we bovendien bezig met de collectie in het museum.

Dan gaan we als groep een hoor- en lichtspel met Bonifatius in de hoofdrol ervaren. Daarna wisselen de groepen.

Kerndoelen: 52 53
Canon venster: Wilibrord
10 tijdvakken: Tijd van monniken en ridders – vroege middeleeuwen
Friese canon venster: Redbad en Bonifatius
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

  Naam school*

  Uw naam*

  Emailadres*

  Naam lesprogramma*

  Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

  Voorkeur data*

  Groep(en)*

  Evt. extra opmerking over de groep(en)

  Aantal kinderen per groep*

  Evt. toevoegingen