De snuffelkar van Ridzert Rat in Historisch Centrum Leeuwarden

Is het Historisch Centrum Leeuwarden een museum?

Nee, het is een archief! En wat houdt dat dan eigenlijk in: een archief? Tijdens De Snuffelkar van Ridzert Rat maakt jouw groep kennis met nut en noodzaak van bewaren en verzamelen, gecombineerd met een snufje Leeuwarder geschiedenis. De leerlingen doen zo een bijzondere ontdekkingsreis naar het hoe en waarom van een archief van de gemeente Leeuwarden.

Over het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL)

De hoofdstad van Fryslân kent een rijke historie. Het HCL brengt dit tot leven met exposities, films, stadswandelingen, living history, publicaties, onderwijsprojecten en historische activiteiten. De kerntaak van het HCL is het bewaren van gemeente- en particuliere archieven, waarvan de oudste stukken uit de Middeleeuwen dateren. Het HCL bewaart daarnaast de grootste beeldcollectie van Noord-Nederland, een uitgebreide bibliotheek met boeken en multimedia en de gemeentelijke kunstcollectie. Ook beheert het HCL de scheve Oldehove-
toren, het Pier Pander Museum met Tempel en het Archeologisch Steunpunt
Leeuwarden. Tenslotte maakt het HCL zich sterk voor behoud van het Liwwadder Stadsfries.

Wat ga je doen?

We gaan het archief en meer ontdekken in het HCL: Wat is een archief en wat doet een archivaris? Zijn er opruimregels net als thuis? Kom ontdekken & doen bij ons in de Schatkamer van Leeuwarden,  o.a. typen, schrijven met een veer, krassen in een Romeins wasbord, depots verkennen onder in de kelders, de trap op naar de Archeologie zolder en nog veel meer!                                      

Voor snelle leerlingen, of leerlingen die meer verdieping willen, zijn er extra doe-opdrachtjes.
Alle leerlingen nemen na afloop hun persoonlijke doe-boekje mee naar huis !

Kerndoelen: 55 56
Canon venster:
10 tijdvakken: Tijd van Grieken en Romeinen – Oudheid Tijd van monniken en ridders – vroege middeleeuwen Tijd van steden en staten – hoge en late middeleeuwen Tijd van regenten en vorsten – gouden eeuw
Friese canon venster:
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

Naam school*

Uw naam*

Emailadres*

Naam lesprogramma*

Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

Voorkeur data*

Groep(en)*

Evt. extra opmerking over de groep(en)

Aantal kinderen per groep*

Evt. toevoegingen

Lesprogramma’s Historisch Centrum Leeuwarden
Bekijk alle lesprogramma's