De snuffelkar van Ridzert Rat in Historisch Centrum Leeuwarden

Historisch Centrum Leeuwarden is de archiefbewaarplaats van de gemeente Leeuwarden. In de ondergrondse depots worden archiefstukken bewaard, waarvan de oudsten uit de Middeleeuwen stammen.

Met De Snuffelkar van Ridzert Rat komen de leerlingen op speelse wijze in aanraking met een specifieke vorm van erfgoed: archiefstukken. Ze ontdekken wat er in een archief bewaard wordt, waarom dat gedaan wordt en hoe je dat het beste kunt doen. Maar ook hoe je iets kunt zoeken èn vinden en waar je een archiefstuk voor nodig kunt hebben. Ridzert Rat neemt de leerlingen in groepjes mee op een zwerftocht door het hele gebouw. Met zijn archiefkarretje vol uitnodigende opdrachten en objecten maken de leerlingen kennis met het erfgoed van Leeuwarden.

Kerndoelen: 51 55 56
Canon venster:
10 tijdvakken: Tijd van Grieken en Romeinen – Oudheid Tijd van monniken en ridders – vroege middeleeuwen Tijd van steden en staten – hoge en late middeleeuwen Tijd van regenten en vorsten – gouden eeuw
Friese canon venster:
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

Naam school*

Uw naam*

Emailadres*

Naam lesprogramma*

Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

Voorkeur data*

Groep(en)*

Evt. extra opmerking over de groep(en)

Aantal kinderen per groep*

Evt. toevoegingen