De snuffelkar van Ridzert Rat in Historisch Centrum Leeuwarden

Wat bewaart een archief, hoe en waarom gebeurt dat en wat kun je met een archiefstuk doen?

Historisch Centrum Leeuwarden is het archief van de gemeente Leeuwarden. In onze depots bewaren we archiefstukken, waarvan de oudsten uit de Middeleeuwen dateren. Met dit project komen leerlingen op speelse wijze in aanraking met deze specifieke vorm van cultureel erfgoed. Ze ontdekken wat een archief is, hoe je een archiefstuk kunt zoeken èn vinden en waar je een archiefstuk voor kunt gebruiken. Ridzert Rat neemt de leerlingen in groepjes mee op een zwerftocht door het hele gebouw, met zijn archiefkarretje vol uitnodigende opdrachten en objecten.

Kerndoelen: 51 52 53 56
Canon venster:
10 tijdvakken: Tijd van Grieken en Romeinen – Oudheid Tijd van monniken en ridders – vroege middeleeuwen Tijd van steden en staten – hoge en late middeleeuwen Tijd van regenten en vorsten – gouden eeuw
Friese canon venster:
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

  Naam school*

  Uw naam*

  Emailadres*

  Naam lesprogramma*

  Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

  Voorkeur data*

  Groep(en)*

  Evt. extra opmerking over de groep(en)

  Aantal kinderen per groep*

  Evt. toevoegingen

  Lesprogramma’s Historisch Centrum Leeuwarden
  Bekijk alle lesprogramma's