Gysberts Lytse Rymlerye in Gysbert Japicxhûs

Gysberts Lytse Rymlerye is een educatief programma voor groep 7 en 8 met als einddoel het schrijven van een Fries gedicht. Het Friese  taalprogramma bestaat uit vijf onderdelen die u kunt doen bv in een projectweek of in de Friese lesuren – met als afsluiting het schrijven van het Friese gedicht.

 1. Introductie Gysbert Japicx door middel van DVD (duur circa 13 minuten)
 2. Taalstamboom (groepsgesprek)
 3. Muziek met Gysbert. Er kan een keuze worden gemaakt uit zingen of muziek maken. De CD en notenschrift worden meegeleverd.
 4. Bezoek aan het museum. De leerlingen krijgen groepsgewijs een opdrachtenkaart en per leerling een doeblad. Er is ruimte in het museum voor maximaal 16 leerlingen, de andere helft van de klas kan een stadswandeling doen waarna er gewisseld wordt.
 5. Schrijf een Fries gedicht en maak kans op het winnen van de “Lytse Gysbert Japicxpriis”. Er is een dichthandleiding voor de leerkrachten toegevoegd.

 

Sluit aan bij het regulier schoolvak: rekenen, taal, wereld oriëntatie, creatieve vakken, Friese taal (eventueel meertaligheid), wereldoriëntatie, geschiedenis

Bijzonderheden:
Het museum is niet groot, dus goede begeleiding is gewenst.
Bij het niet in goede staat retourneren van het materiaal worden de gemaakte kosten in rekening gebracht.

Inhoud lespakket:
Het “wurkskrift fan Gysbert” is een houten boek met inhoud voor de leerkracht met een DVD, een CD, een notenschrift en tekst van de twee liedjes, Taalstamboom en Dichthandleiding.
De DVD duurt 13 minuten. Op de CD staan twee liedjes, in drie versies: met zang en muziek-alleen zang – alleen muziek. De Taalstamboom is bedoeld als “praatplaat” (deze mag worden gekopieerd) en de Dichthandleiding is in het Frysk.

 

Kerndoelen: 1 9 11 12 17 51 54 55 56
Canon venster:
10 tijdvakken:
Friese canon venster:
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

  Naam school*

  Uw naam*

  Emailadres*

  Naam lesprogramma*

  Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

  Voorkeur data*

  Groep(en)*

  Evt. extra opmerking over de groep(en)

  Aantal kinderen per groep*

  Evt. toevoegingen