Jopie’s Levenslessen – Selfie

De levenslessen van de ‘schilder van het mededogen’ zijn het uitgangspunt voor de thema’s die wij aanbieden bij educatie.Verantwoordelijkheid nemen voor de wereld om ons heen, respect voor alles wat groeit en bloeit, rentmeesterschap, maar ook sociale duurzaamheid. Dit biedt allerlei kansen: aandacht voor pesten, respect, creatief denken, natuur en aanverwante zaken.

Wij bieden 4 thema’s aan waar u uit kunt kiezen.

Het bezoek beslaat 1,5 uur en bestaat uit 45 minuten kijken naar de schilderijen in het museum, met name die van het gekozen thema, en luisteren/kijken naar de verhalen achter het schilderij. Hier zijn kleine opdrachten aan gekoppeld. In de resterende 45 minuten gaan de leerlingen hun eigen ervaringen verwoorden in een ‘ kunstwerk’.

Maximaal aantal leerlingen is 30. Begeleiding: minimaal 4. Elke begeleider gaat ieder met een groep de opdrachten in het museum langs.
Kosten: € 2,50 per leerling. Boekingen via GroenDoen of via educatie@jopiehuismanmuseum.nl

Thema 3. Selfie. (Groep 5 t/m 8)
Trots zijn op wie je bent. De schaamte voorbij.

Ga je mee op reis langs Jopie Huisman’s schilderijen? Bij het project ‘Selfie’ draait het om jezelf leren kennen en trots te zijn op wie je bent. Jopie was best bereid om gekke dingen te doen, zolang je maar jezelf blijft hoef je je nergens voor te schamen. Hij zei daar o.a. over: “Wie zichzelf wegcijfert, kan door een ander niet meer worden platgetrapt”.

De kinderen krijgen vier opdrachten in het museum en op het Zolderatelier maken ze van kringloopproducten een gekke hoed. Durven ze met deze hoed het museum in? Ze mogen met deze hoed op een Selfie maken in onze fotostudio.

Leerdoel:
– Zelfbewustwording
– Het maken van een hoed die het beste bij je past door het gebruik maken van afval en kringloopproducten.
– Het maken van een selfie met de hoed op. Bewustwording van houding en uitstraling.

Kerndoelen: 54 55 56
Canon venster:
10 tijdvakken: Tijd van de wereldoorlogen – eerste helft 20e eeuw
Friese canon venster:
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

  Naam school*

  Uw naam*

  Emailadres*

  Naam lesprogramma*

  Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

  Voorkeur data*

  Groep(en)*

  Evt. extra opmerking over de groep(en)

  Aantal kinderen per groep*

  Evt. toevoegingen