Pake syn Skûtsje in Fries Scheepvaart Museum

Dit programma/project start in de skûtsjeseal van het museum.
Hier kunnen leerlingen direct ervaren wat een skûtsje is en krijgen ze een rondleiding van een ‘ervaren rot’. Ook ontmoeten ze een schippersechtpaar die de kinderen aan het werk zetten. In het Kindermuseum gaan we touwslaan en kunnen kinderen ervaren hoe het is om een skûtsje voort te trekken. Daarna kunnen leerlingen zich op school verder verdiepen in de bouw, vorm en functie van het skûtsje door middel van een uitgebreid digitaal lespakket met leskist voor alle groepen. Ook het leven aan boord van een skûtsje en het gebruik van een skûtsje (vroeger en nu) komt aan bod. Optioneel is om het programma af te sluiten met een bezoek aan een skûtsje of scheepswerf.

Sluit aan bij regulier schoolvak: taal, creatieve vakken, wereldoriëntatie.

Bekijk ook de pagina van het volledige lesprogramma

Kerndoelen: 44 45 56
Canon venster:
10 tijdvakken:
Friese canon venster:
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

  Naam school*

  Uw naam*

  Emailadres*

  Naam lesprogramma*

  Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

  Voorkeur data*

  Groep(en)*

  Evt. extra opmerking over de groep(en)

  Aantal kinderen per groep*

  Evt. toevoegingen