We Bouwen een Bootje! in Fries Scheepvaart Museum

Een zeer compleet programma ontwikkeld in samenwerking met- en voor het speciaal onderwijs. 

Het programma ‘We bouwen een bootje’ is ingericht rond drie belangrijke ambachten die betrekking hebben tot de scheepvaart. De scheepsbouwer, de zeilmaker en de touwslager. Bij deze ambachten komen vier onderdelen van een schip aan bod die steeds weer worden benadrukt binnen het programma. Deze zijn dan ook de leidraad. Het betreft de romp, de mast, de zeilen en het touw. Per niveau zijn er 6 tot 8 lessen beschikbaar die afsluiten met een bezoek aan het Fries Scheepvaart Museum en het bouwen van een bootje in de klas.

Het lesmateriaal bestaat uit een volledige docentenhandleiding die ondersteund wordt met een digitale leskist en een bootkist. In de digitale leskist zitten per les 1 of meer digibord platen en verdiepend beeld- en videomateriaal. De bootkist is een fysieke leskist gemaakt van staal in de vorm van een papieren bootje. De bootkist is gevuld met ondersteunende attributen voor het lesprogramma. Het lesmateriaal (met uitzondering van de bootkist) is te downloaden via onderstaande link onder het kopje ‘Lesmateriaal’.

– Het lesmateriaal voor MG groepen richt zich voornamelijk op het begrip (zeil)boot en de onderdelen die daarbij horen zoals touw en vlag
– Het lesmateriaal voor de SO groepen richt zich voornamelijk op het begrip (zeil)boot en de verschillende onderdelen die daarbij horen en elk een eigen functie hebben
– Het lesmateriaal voor de VO groepen richt zich voornamelijk op het begrip (zeil)boot, hoe deze gebouwdt wordt en welke onderdelen daarbij horen. Ook wordt ingegaan op de functie die de onderdelen hebben.

Een impressie van het programma is te zien via https://youtu.be/K93UBn6vJf0 

Het complete lespakket is gratis te downloaden via http://goo.gl/krmNgW

Kerndoelen: 51 52 54 55 56
Canon venster:
10 tijdvakken:
Friese canon venster:
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

  Naam school*

  Uw naam*

  Emailadres*

  Naam lesprogramma*

  Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

  Voorkeur data*

  Groep(en)*

  Evt. extra opmerking over de groep(en)

  Aantal kinderen per groep*

  Evt. toevoegingen