Scheepjes Schilderen in Fries Scheepvaart Museum

Het bezoek begint met een korte rondleiding langs een aantal verschillende soorten schilderijen. Ieder schilderij is met een andere techniek geschilderd. Al kijkend leren de leerlingen deze technieken te herkennen en later toe te passen op hun eigen schilderij. Na de rondleiding gaan de kinderen zelf aan de slag met hun eigen scheepsschildering in het leslokaal.

De schilderijen mogen na afloop mee naar huis of ze worden opgehangen in The Hall of Fame van het Kindermuseum.

Kerndoelen: 1 12 17 54 56
Canon venster:
10 tijdvakken:
Friese canon venster:
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

  Naam school*

  Uw naam*

  Emailadres*

  Naam lesprogramma*

  Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

  Voorkeur data*

  Groep(en)*

  Evt. extra opmerking over de groep(en)

  Aantal kinderen per groep*

  Evt. toevoegingen