Triedsjes nei it ferline in Tresoar

Iedereen bewaart voorwerpen die voor hem of haar belangrijk zijn. Volwassenen doen dat, maar kinderen ook. De waarde van die voorwerpen heeft meestal niets te maken met gel: Het gaat om het verhaal dat aan het voorwerp vastzit. Dat verhaal verbindt personen en gebeurtenissen in heden en verleden. Met het project Triedsjes nei it ferline / Draadjes naar het verleden gaat Tresoar met kinderen op zoek naar die verhalen. En daarmee naar de verbindende draad tussen toen en nu.

Het project begint met een gastles op school. Daar laten we voorwerpen zien uit de collectie van Tresoar en we vertellen het verhaal dat bij die voorwerpen hoort. We sluiten daarbij aan op de geschiedenis van het dorp of de stad waar de school gevestigd is. Iedere plaats heeft zijn eigen geschiedenis en dat betekent dat het materiaal steeds anders is. Een kaart uit 1875 met het ontwerp van een nieuw te boerderij of een foto van een molen die er vandaag niet meer te vinden is. De geschiedenis komt heel dichtbij.

Daarna gaan de leerlingen thuis of bij familie op zoek naar een eigen voorwerp met een verhaal.  De leerlingen delen deze verhalen met elkaar. Daarmee worden verbindingen gelegd: tussen de leerlingen onderling; tussen de leerlingen en hun woonplaats en tussen heden en verleden

Kerndoelen: 51 55 56
Canon venster:
10 tijdvakken: Tijd van de wereldoorlogen – eerste helft 20e eeuw
Friese canon venster: De Elfstedentocht Industrialisatie
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

  Naam school*

  Uw naam*

  Emailadres*

  Naam lesprogramma*

  Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

  Voorkeur data*

  Groep(en)*

  Evt. extra opmerking over de groep(en)

  Aantal kinderen per groep*

  Evt. toevoegingen