Beleef, ervaar en ontdek het kindermuseum. Welkom aan boord! in Fries Scheepvaart Museum

In het kindermuseum mag je kijken met je handen. Leerlingen kunnen actief aan de slag met het uitvoeren van opdrachten, zoals lading aan boord hijsen of het trekken van een skûtsje. Informatie over vervoer op het water en educatieve spelletjes op touchscreens horen daar ook bij. Leerlingen gaan op verschillende manieren ontdekken en ervaren hoe het leven aan boord er uit ziet en zag. In dit programma starten we met een korte rondleiding door het museum, waarbij we eindigen in het kindermuseum. In het kindermuseum verdelen we de klas in kleine groepjes. Ieder groepje start bij een verschillend onderdeel en werkt met de opdrachten uit het boekje. We sluiten af met een reflectie in de vorm van een quiz over het leven aan boord.

Voor iedere groep is er een programma en een werkboekje op maat. We hebben mooie en uitgebreide werkboekjes voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Kerndoelen: 1 4 9 12 17 44 51 52 55 56
Canon venster: De Verenigde Oostindische Compagnie
10 tijdvakken: Tijd van regenten en vorsten – gouden eeuw Tijd van burgers en stoommachines – industrialisatie
Friese canon venster: Schippers en kooplieden Water
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

  Naam school*

  Uw naam*

  Emailadres*

  Naam lesprogramma*

  Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

  Voorkeur data*

  Groep(en)*

  Evt. extra opmerking over de groep(en)

  Aantal kinderen per groep*

  Evt. toevoegingen