Bezoek de Waterpoort in Fries Scheepvaart Museum

We starten in het museum bij de maquette van Sneek. Hierop kunnen we de Waterpoort alvast goed bekijken en kan de museumdocent vertellen over de stad Sneek vroeger en nu. Daarna wandelen we samen naar de Waterpoort en kijken we ondertussen naar al die mooie geveltjes. In de Waterpoort is er tijd om alles van top tot teen te bekijken en ondertussen vertelt de museumdocent verder over de Waterpoort. Hier sluiten we het programma af en lopen weer terug naar het museum.

Kerndoelen: 1 44 51 52 53 56
Canon venster:
10 tijdvakken: Tijd van pruiken en revoluties – verlichting Tijd van burgers en stoommachines – industrialisatie
Friese canon venster: Schippers en kooplieden Water
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

  Naam school*

  Uw naam*

  Emailadres*

  Naam lesprogramma*

  Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

  Voorkeur data*

  Groep(en)*

  Evt. extra opmerking over de groep(en)

  Aantal kinderen per groep*

  Evt. toevoegingen