A-Zicht op de eendenkooi door een kijkgat van de kooiker