Lesprogramma De Eendenkooi in Lesprogramma De Eendenkooi

“Onbekende parels in een wereldberoemd landschap”

Ze zijn als groene oases in het open landschap van de waddenkust: eendenkooien. Prachtige stukjes natuur waar al eeuwenlang een bijzonder ambacht wordt uitgeoefend. Toch zijn eendenkooien nog niet zo bekend en dreigden ze te verdwijnen langs de waddenkust…

Natuurorganisaties en provincies staken daar een stokje voor en hebben 24 eendenkooien hersteld in Groningen, Friesland en Noord-Holland. Deze zijn het bezoeken en behouden meer dan waard. In lesprogramma De Eendenkooi maken kinderen van groep 7 en 8 kennis met deze cultuurhistorische pareltjes. Het lespakket is gratis.

Leerlingen vinden antwoord op vragen als:

 

Onderaan deze pagina kun je het lesprogramma gratis aanvragen. 

Trailer Lesprogramma Eendenkooi

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=x7OsssTi_94]

Het lesprogramma

 

De eerste 4 lessen worden ondersteund door een video. Je kunt ze hier bekijken:
Video les 1 ‘Introductie: Wat is een eendenkooi’
Video les 2 ‘Het ambacht van de kooiker’
Video les 3a ‘De eendenkooi als biotoop’
Video les 3b ‘De eendenkooi als biotoop’

Op excursie naar een eendenkooi!

Eendenkooien komen in heel Nederland voor, maar vooral in de kustprovincies en het rivierenlandschap. In totaal nog zo’n 100, terwijl er vroeger alleen al in Friesland 142 waren. Het lesprogramma is geschikt voor elke eendenkooi, ook buiten het waddengebied. Voor de excursie draagt het lesprogramma suggesties aan voor leuke en leerzame opdrachten, maar kooiker en school mogen ook zelf invulling geven aan de excursie. Diverse kooien hebben namelijk al een hartstikke mooi educatief aanbod, maak daar gerust gebruik van.

Als school ben je vrij om een eendenkooi te benaderen. De opdrachten van de excursie zijn universeel voor elke eendenkooi. Bij de volgende eendenkooien kun je sowieso terecht met een schoolklas.

Eendenkooien Friesland

Nassaukooi, Ameland 
Plan een bezoek bij:
Irma Marinus 0519-542737 / irmamarinus@amelandermusea.nl
Kosten per schoolgroep van maximaal 30 personen (incl. begeleiders) €86
Meer over de Nassaukooi >

Talmakooi, Engwierum 
Nijlân 28 Engwierum, Noordoost-Friesland op de grens met Groningen
I.v.m het rustseizoen van augustus t/m begin april kunnen er geen groepen worden ontvangen.
Plan daarom buiten het rustseizoen om het bezoek, en bij voorkeur op een woensdag of donderdag, andere dagen zijn in overleg met Rutger Talsma. Scholen betalen voor een excursie € 3,- per persoon. Plan een bezoek bij:
Rutger Talsma 06-53356521 / r.talsma2@knid.nl
Meer over de Talmakooi >

Buismans Eendenkooi, Gytsjerk
Kooiweg 10 Gytsjerk, even ten oosten van Leeuwarden
Plan een bezoek bij:
Fokje Posthumus van Pingo & Pet en het Fryske Gea
0511 – 53 97 71

Kooi Goëngamieden, Offingawier
Koaiwei 3a Offingawier, vlakbij Sneek
I.v.m. het broedseizoen zijn groepen vanaf 15 juni op dinsdag welkom. Gratis voor scholen die lid zijn van GroenDoen, voor niet leden zijn de kosten € 62,50.
Plan een bezoek bij:
Marjon Kommer van Staatsbosbeheer 06-20655675 / m.kommer@staatsbosbeheer.nl
Meer over Kooi Goëngamieden >

Kooi Op ’t Ein, Nijeholtwolde
Kooiweg 29 Nijeholtwolde, tussen Heerenveen en Wolvega
De kooi is het hele jaar te bezoeken. Kosten zijn op basis van een uurtarief á € 12,50 per uur per groep.
Plan een bezoek bij:
Stoffel Baas 0513 633 102 / stoffelbaas@gmail.com
Meer over Kooi Op ’t Ein >

Eendenkooien Groningen

Nieuw Onrust, Hornhuizen
Westpolder 24 in Hornhuizen
Excursies buiten het vangseizoen, dus vanaf half februari tot half augustus.
Plan een bezoek bij:
Groninger Landschap, 050-3135901 / info@groningerlandschap.nl
Meer over Nieuw Onrust >

Ook interessant voor Groningse basisscholen:
De Talmakooi in Engwierum, deze ligt op de grens van Groningen en Friesland. Informatie hierboven.

Eendenkooien Noord-Holland

Eendenkooi ’t Zand
Korte Bosweg 47 in ’t Zand, kop van Noord-Holland
In verband met het broedseizoen verschillen de openingstijden:
– Van 1 maart t/m 30 juni ’s middags
– Van 1 juli t/m 30 augustus ’s avonds
Eendenkooi ’t Zand heeft een eigen excursieprogramma dat ongeveer 2 uur duurt.
Scholen betalen voor een excursie zonder gids €1,- per persoon en met gids € 2,- per persoon.
Plan een bezoek: Landschap Noord-Holland, 088-0064400 / info@landschapnoordholland.nl
Reserveren is onder voorbehoud van de beschikbaarheid van een gids voor de desbetreffende dag.
Meer over Eendenkooi ’t Zand >

Eendenkooi van Asjes, Castricum
Tussen de Charlotte Ruyslaan en de Laan van Albertshoeve, Castricum
Plan je excursie voor de klas bij voorkeur buiten het broedseizoen (15 maart – 15 juli).
Plan een bezoek bij:
Anton van Riel, eendenkooi@natuurinstituut.nl
Kosten voor een groep leerlingen van maximaal 25 personen is € 50
Meer over Eendenkooi van Asjes >

 

“Wist je dat heel weinig mensen een eendenkooi van binnen hebben gezien? Dit komt door het kooiker- en afpalingsrecht (recht op stilte)”

 

Eendenkooien in beeld

 

Beeldmateriaal

Er is een pagina met informatie- en beeldmateriaal voor het lesprogramma, met onder andere een brochure, meer informatie over het herstelproject en mooie luchtfoto’s.

Boek nu

1. Meld je klas aan via de knop ‘Meld je direct aan’ onderaan deze pagina. Wij nemen contact met je op en zorgen dat je de fysieke leskist krijgt.
2. Download hier alvast de digitale leskist met onder andere de docentenhandleiding en powerpoints voor bij de lessen.
3. Neem contact op met een van de bovenstaande eendenkooien om een excursie te plannen.

Veel plezier met Lesprogramma De Eendenkooi! Het programma is ontwikkeld door Stichting Erfgoed & Publiek in opdracht van de organisaties achter herstelproject Kongsi van de Eendenkooi.

Kerndoelen: 40 51 56
Canon venster:
10 tijdvakken: Tijd van regenten en vorsten – gouden eeuw Tijd van pruiken en revoluties – verlichting
Friese canon venster: Water Maria Louise van Hessen-Kassel Toerisme op het Wad
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

  Naam school*

  Uw naam*

  Emailadres*

  Naam lesprogramma*

  Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

  Voorkeur data*

  Groep(en)*

  Evt. extra opmerking over de groep(en)

  Aantal kinderen per groep*

  Evt. toevoegingen