Stins in alle staten / Stins yn alle steaten in Staten en Stinzen

Leven als een echte Jonker of Joffer op een Fries kasteel. Omringd door prachtige tuinen, boomgaarden en landerijen vol met bijzondere planten en dieren. Tussen al dat moois staat een groot stenen gebouw, een Stins. Hoe zou het toch zijn om in zo’n Stins, een soort van Fries Kasteel, te wonen en te leven?

Stins! is een lesstof vervangend programma over het leven in en rond staten en stinzen in Friesland. Het programma is geschikt voor onder- midden en bovenbouw van het Primair Onderwijs. Voor elke bouw zijn er werkboekjes, is er een docentenhandleiding en een uitgebreide digitale leskist. Kinderen gaan actief met het thema aan de slag, zowel in de klas als bij een bezoek aan de stins of state. Stins sluit nadrukkelijk aan bij de kerndoelen van het Primair onderwijs en is daarbij deels lesstof vervangend:

 

Klik op deze link om het complete lesprogramma te downloaden. Het programma is vrij te gebruiken voor het onderwijs. 

Stins! is beschikbaar bij de volgende instellingen**:

(**prijzen kunnen verschillen per instelling)

Boek direct

Bij boeken graag aangeven welke state of stins u wilt bezoeken, u kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de betreffende state of stins. Gebruik daarvoor onderstaande contactgegevens.

Dekema State, contactpersoon Jacomine Hoogendam, info@dekemastate.nl of 058 25 70 020
Keramiekmuseum Princessehof, contactpersoon Mariska de Boer, m.deboer@friesmuseum.nl of  058 29 48 958
De Schierstins, contactpersoon Theo Delfstra, info@deschierstins.nl of 0511 47 29 37

Stins! is een project van Stichting Staten & Stinzen, Landschapsbeheer Friesland, Museumfederatie Fryslân, Steunpunt Monumentenzorg Fryslân en Keunstwurk

Kerndoelen: 40 41 51 52 53 56
Canon venster: Buitenhuizen
10 tijdvakken: Tijd van regenten en vorsten – gouden eeuw Tijd van pruiken en revoluties – verlichting
Friese canon venster:
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

  Naam school*

  Uw naam*

  Emailadres*

  Naam lesprogramma*

  Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

  Voorkeur data*

  Groep(en)*

  Evt. extra opmerking over de groep(en)

  Aantal kinderen per groep*

  Evt. toevoegingen