Staten en Stinzen

Kastelen, buitenplaatsen, landgoederen… In Fryslân heeft men het gemakshalve over staten en stinzen. Het is bekend dat in het middeleeuwse Fryslân honderden terpen lagen. Minder bekend is wellicht dat op vele hiervan, zo niet alle, in de loop der jaren een stins verscheen: een stenen toren met dikke muren, ter verdediging van de terpbewoners in tijden van gewapende strijd. Van deze steenhuizen resteert er welgeteld één (de Schierstins) en hier en daar zijn resten aanwijsbaar. Van de eerste stenen huizen in de stad (stadsstinzen) zijn er meer, natuurlijk sterk gewijzigd in de loop van de tijd.

Veel stinzen zijn afgebroken, maar een aantal hebben zich verder ontwikkeld: de adellijke bewoner breidde zijn woonstee uit tot een complex waarvoor de naam ‘state’ gebruikt ging worden. Ook hiervoor geldt helaas dat de meeste er niet meer zijn. Des te meer waarde hechten we aan de nog bestaande.

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen

Erfgoedinstelling informatie
Faciliteiten