Van vuistbijl tot trechterbeker in Museum Opsterlan

Een lesprogramma over archeologie, het werk van archeologen en de prehistorie.

De leerlingen komen te weten wat archeologie betekent. Ze leren hoe archeologen te werk gaan en op welke manieren archeologen erachter komen hoe oud de voorwerpen zijn die ze vinden. Ook wordt de prehistorie behandeld. En natuurlijk gaan leerlingen ook zelf aan de slag.

Het programma bestaat uit een leskist, waarmee de leerlingen op school aan de slag kunnen en een museumbezoek waar de leerlingen veel meer archeologische vondsten kunnen bekijken, zoals vuistbijlen, speerpunten, pijpenkoppen, aardewerk en een mammoetkies.
Ook krijgen de leerlingen het verhaal te horen over een neanderthaler die 100.000 jaar geleden zijn vuistbijl verliest. En over Hein van Vliet, de amateurarcheoloog uit Lippenhuizen, die in 1939 de vuistbijl terugvindt in de buurt van het Ald Djip.

 

 

Kerndoelen: 51 52 56
Canon venster: Hunebedden
10 tijdvakken:
Friese canon venster:
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

  Naam school*

  Uw naam*

  Emailadres*

  Naam lesprogramma*

  Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

  Voorkeur data*

  Groep(en)*

  Evt. extra opmerking over de groep(en)

  Aantal kinderen per groep*

  Evt. toevoegingen