Van woonbok tot villa in Museum Opsterlan

Een lesprogramma over wonen, maar ook over arm en rijk.

Op school hebben de leerlingen bekeken hoe zij zelf en hun klasgenootjes wonen. Er zijn verschillende opdrachten voor de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Vervolgens komen de leerlingen in het museum en gaan ze in kleine groepen naar de verschillende vaste tentoonstellingen. Daar kunnen ze zien én horen hoe Brechtje, dochter van een veenarbeider, leefde. En zien ze het contrast met hoe de rijken leefden. Ze vergelijken hun eigen woonsituatie met Brechtje en met de villa van een aristocraat.

In overleg kunnen de leerlingen (groep 7/8) ook de socialistische drukkerij bekijken en leren ze hoe de arbeiders in opstand kwamen tegen hun slechte woon- en werkomstandigheden en over Domela Nieuwenhuis, Rindert van Zinderen Bakker en de opkomst van het socialisme.

Kerndoelen: 9 51 52 56
Canon venster: Verzet tegen kinderarbeid
10 tijdvakken: Tijd van pruiken en revoluties – verlichting Tijd van burgers en stoommachines – industrialisatie
Friese canon venster: Water Domela en Piter Jelles Het gouden oorijzer
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

  Naam school*

  Uw naam*

  Emailadres*

  Naam lesprogramma*

  Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

  Voorkeur data*

  Groep(en)*

  Evt. extra opmerking over de groep(en)

  Aantal kinderen per groep*

  Evt. toevoegingen