Verzamelen en bewaren 3/4 in Heerenveen Museum

Het Heerenveen Museum heeft een prachtige collectie voorwerpen en schilderijen die het unieke verhaal van de geschiedenis van Heerenveen vertellen.

De museumles Verzamelen en bewaren bestaat uit drie lessen. Het is ook mogelijk alleen de eerste les te doen. In de lessenserie gaan de leerlingen op onderzoek uit naar de verzamelingen van het museum. Ze leren verschillende oude verhalen kennen van Heerenveen, maar ze gaan ook op onderzoek naar hun eigen persoonlijke verzamelingen en verhalen. De lessen zijn gericht op de beleving van het kind en een positieve ervaring in het museum Uiteindelijk presenteren de leerlingen een tentoonstelling van verzamelkistjes waarin ieder kind kan laten zien wat hij of zij zou willen bewaren voor de toekomst.

 

Leerlingen worden in dit project bewuster van hun omgeving en het cultureel erfgoed van hun omgeving. Ze werken aan de volgende kerndoelen tijdens de lessen:

kerndoel 54
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
kerndoel 55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
kerndoel 56
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Verzamelen en bewaren lesbrief

 

Kerndoelen: 54 55 56
Canon venster: Buitenhuizen Verzet tegen kinderarbeid
10 tijdvakken: Tijd van regenten en vorsten – gouden eeuw Tijd van pruiken en revoluties – verlichting Tijd van burgers en stoommachines – industrialisatie
Friese canon venster: Schippers en kooplieden Maria Louise van Hessen-Kassel Domela en Piter Jelles Het gouden oorijzer Abe Lenstra De Elfstedentocht
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

  Naam school*

  Uw naam*

  Emailadres*

  Naam lesprogramma*

  Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

  Voorkeur data*

  Groep(en)*

  Evt. extra opmerking over de groep(en)

  Aantal kinderen per groep*

  Evt. toevoegingen

  Lesprogramma’s Heerenveen Museum
  Bekijk alle lesprogramma's