Verzamelen en bewaren 5/7 in Heerenveen Museum

Het Heerenveen Museum heeft een prachtige collectie voorwerpen en schilderijen die het unieke verhaal van de geschiedenis van Heerenveen vertellen.

De museumles Verzamelen en bewaren bestaat uit drie lessen.  Het is ook mogelijk alleen de eerste of tweede les te volgen. In deze lessenserie gaan de leerlingen actief op onderzoek uit naar de verzamelingen van het museum. Een rollenspel en een ‘hands on’ opdracht zijn onderdeel van de les. Leerlingen leren verschillende oude verhalen kennen van Heerenveen, maar ze gaan ook onderzoek uit naar hun eigen verzamelingen en verhalen. Uiteindelijk presenteren de leerlingen een tentoonstelling van verzamelkistjes waarin ieder kind kan laten zien wat hij of zij zou willen bewaren voor de toekomst. Leerlingen worden in dit project bewuster van hun omgeving en het cultureel erfgoed van hun omgeving.

Les 1: Rollenspel: speuren in het verleden: De leerlingen worden ingedeeld in veenheer of veenarbeider. Leerlingen bezoeken verschillende museumruimtes, beantwoorden vragen en leven zich in in rijk en arm. Ze ontdekken hoe Heerenveen was voor een veenarbeider of een veenheer.

Les 2: Hands on: Ontdekken van voorwerpen: De leerlingen krijgen witte handschoentjes aan en mogen voorwerpen, die normaal gesproken achter slot en grendel zitten, onderzoeken. Dit zijn voorwerpen die het museum heeft verzamelt en bewaard. Achter deze voorwerpen schuilen hele mooie, interessante verhalen die alles te maken hebben met Heerenveen. Kunnen zij ontdekken wat het voorwerp is en wat men ermee deed?

Les 3: Wat wil ik bewaren? Welk voorwerp vinden de leerlingen zo belangrijk dat zij dit willen bewaren voor de kinderen van de toekomst? De leerlingen maken een verzamelkistje voor het object dat zij hebben meegenomen. Na de derde les vormen de gemaakte verzamelkistjes samen met de tekeningen van les 2 een tentoonstelling. Deze is voor bezoekers van de Heerenveense School gratis te bezoeken.

Verzamelen en bewaren 5-7 lesbrief

Werkboekje veenarbeider A5

Werkboekje veenheer A5

Kerndoelen: 54 55 56
Canon venster: Buitenhuizen Verzet tegen kinderarbeid
10 tijdvakken: Tijd van regenten en vorsten – gouden eeuw Tijd van pruiken en revoluties – verlichting Tijd van burgers en stoommachines – industrialisatie Tijd van de wereldoorlogen – eerste helft 20e eeuw
Friese canon venster: Schippers en kooplieden Maria Louise van Hessen-Kassel Domela en Piter Jelles Het gouden oorijzer Abe Lenstra Industrialisatie
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

  Naam school*

  Uw naam*

  Emailadres*

  Naam lesprogramma*

  Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

  Voorkeur data*

  Groep(en)*

  Evt. extra opmerking over de groep(en)

  Aantal kinderen per groep*

  Evt. toevoegingen

  Lesprogramma’s Heerenveen Museum
  Bekijk alle lesprogramma's