Woeste Willem in Fries Scheepvaart Museum

Piraat Woeste Willem is op bezoek in het Fries Scheepvaart Museum. Hij vertelt bij de vuurtoren over zijn wilde avonturen op zee en alle schatten die hij heeft verzameld. Die haalt hij stuk voor stuk uit zijn schatkist. Woeste Willem is een combinatieprogramma. Aansluitend aan het verhaal kan voor een rondleiding gekozen worden, voor Bootjes Bouwen, scheepjes schilderen of een bezoek aan het kindermuseum.

Kerndoelen: 1 2 17 56
Canon venster:
10 tijdvakken:
Friese canon venster:
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

  Naam school*

  Uw naam*

  Emailadres*

  Naam lesprogramma*

  Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

  Voorkeur data*

  Groep(en)*

  Evt. extra opmerking over de groep(en)

  Aantal kinderen per groep*

  Evt. toevoegingen