Woudagemaal Lesmateriaal voor P.O. in Woudagemaal

Introductieles

In de introductieles komen waterbeheer en de taken van het waterschap aan de orde. Ook worden begrippen als polder, boezemwater en grondwaterstand geïntroduceerd. Na deze voorbereidende les weten de leerlingen de informatie in het Woudagemaal beter te plaatsen.

Excursie

Tijdens het bezoek aan het Woudagemaal komen leerlingen veel te weten over de werking van het stoomgemaal met stoomketels, stoommachines en pompen. Ook hier wordt aandacht besteed aan het waterbeheer in Friesland.
In de filmzaal beleven zij hoe het is wanneer het Woudagemaal wordt opgestart en draait. Een ware belevenis! De kinderen doen tijdens hun bezoek een speurtocht door het Woudagemaal. Ze beantwoorden allerlei bijzondere vragen over de werking en geschiedenis van het gemaal. Kinderen die de speurtocht succesvol afronden ontvangen een diploma van hoofdmachinist Jelle Terpstra..

Verwerkingsles

Na het bezoek aan het Woudagemaal kunt u op de website de verwerkingsles downloaden. Deze les bestaat uit een evaluatie, digitale quiz en een creatieve verwerking van het bezoek.

Extra: Bekijk de Klokhuis-aflevering over het Woudagemaal

Het lesmateriaal bestaat uit een introductieles en een verwerkingsles over waterbeheer, de taken van het waterschap en het Woudagemaal. Gratis te downloaden via http://www.woudagemaal.nl/educatie/educatiemateriaal/primair-onderwijs

Kerndoelen: 42 43 48 56
Canon venster:
10 tijdvakken: Tijd van burgers en stoommachines – industrialisatie
Friese canon venster: Water
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

  Naam school*

  Uw naam*

  Emailadres*

  Naam lesprogramma*

  Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

  Voorkeur data*

  Groep(en)*

  Evt. extra opmerking over de groep(en)

  Aantal kinderen per groep*

  Evt. toevoegingen