Woudagemaal lesproject Kijk op de Dijk in Woudagemaal

In de lessen ‘Kijk op de dijk’ leren de leerlingen van alles over de dijken die ons beschermen tegen het water. Ook ontdekken ze dat dijken ingewikkelder in elkaar zitten dan dat ze eruit zien.

De lessen sluiten aan bij de thema’s:

Materialen zijn gratis te downloaden op http://www.woudagemaal.nl/educatie/educatiemateriaal/lespakket-kijk-op-de-dijk.htm

LESOPBOUW

Introductie

Als mindset en opwarmertje kan vooraf het filmpje ‘Kijk op de dijk’ getoond worden. Het filmpje is te vinden onder het kopje ‘Educatie’ op de website
www.woudagemaal.nl

Werkblad

Vervolgens maken de leerlingen individueel of in groepjes de opdrachten op het werkblad.

Excursie & gastles

De dijkversterkingsprojecten zijn een mooie concrete aanleiding om kinderen en jongeren in klassenverband te betrekken bij het waterbeheersingswerk van
Wetterskip Fryslân. Ze kunnen een gastles krijgen van bijvoorbeeld de omgevingsmanager (neem daarvoor contact op met Wetterskip Fryslân), een excursie naar de dijk maken in hun directe omgeving, het bezoekerscentrum van het Ir. D.F. Woudagemaal (met de Kijk op de Dijk-presentatie) bezoeken of de dijkexpositie in het Natuurcentrum op Ameland bekijken.
Kijk voor meer informatie op:
www.kijkopdedijklemmer.nl
www.kijkopdedijkameland.nl
www.woudagemaal.nl

Verwerking excursie
Als aanvullende opdracht kunnen leerlingen individueel of in groepjes een spreekbeurt maken of een verslag schrijven over hun bezoekje aan een van de dijken.
Waar zijn ze geweest? Wat gebeurt daar? Waarom is dat? Wat vonden ze bijzonder?

MEER INFORMATIE EN ACHTERGROND
Meer informatie over het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de verschillende dijkverbeteringen vindt u onder meer op:
www.kijkopdedijklemmer.nl
www.kijkopdedijkameland.nl
www.woudagemaal.nl

Kerndoelen: 47
Canon venster:
10 tijdvakken: Tijd van burgers en stoommachines – industrialisatie
Friese canon venster: Water
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

  Naam school*

  Uw naam*

  Emailadres*

  Naam lesprogramma*

  Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

  Voorkeur data*

  Groep(en)*

  Evt. extra opmerking over de groep(en)

  Aantal kinderen per groep*

  Evt. toevoegingen