Op avontuur op Ameland in Op avontuur op Ameland

Het eiland meer de klas in, de klas meer het eiland op!

Dit educatiemateriaal is niet zozeer een leermethode, als wel een manier van werken. Dit houdt in dat de kinderen per thema aan veel verschillende vakken werken met als overkoepelend vakgebied heemkunde: onderwijs over eigen omgeving. Op deze wijze leren de leerlingen veel over het eiland waar ze opgroeien. De lessen zijn vooral gericht op beleven, zelf doen, ontdekken en ervaren. Het kind is steeds het vertrekpunt. Iedere leerling heeft immers zijn eigen belevingswereld, interesses, talenten en startkennis. Dit project gaat de uitdaging aan: kinderen (meer) leren genieten van, en verwonderen over al het moois dat hun eiland te bieden heeft. En door deze ‘Ameland-lessen’ kunnen we de kennis en vaardigheden van toen en nu behouden voor de toekomst.

Ameland heeft kinderen heel veel moois te bieden. De meeste avonturen liggen dagelijks voor hen klaar, om (gratis) beleefd te worden. Toch blijkt in de praktijk dat kinderen (en hun ouders) de ‘weg naar buiten’ moeilijk weten te vinden. Hierdoor komen de eilander kinderen steeds verder af te staan van de omgeving waarin ze opgroeien. Voor hen is er nog heel veel “Ameland’ te verkennen. Dit project is er voor hen. Om het eiland dichter bij ze te brengen. En om ze mee te nemen, naar de plaatsen, verhalen en ervaringen die ze zouden moeten (her)kennen.

Doelen.

De kinderen zoveel mogelijk te weten laten komen over, en in contact laten komen met, de omgeving waarin ze leven/verblijven.

Belangstelling wekken voor de natuur om hen heen.

Kennis maken met de historie van het eiland. Veel plaatsen, gebruiken, verhalen en voorwerpen hebben sporen naar het verleden.

Kennis maken met het Amelander dialect.

Kennis maken met de ‘Amelander cultuur’. Dialect, tradities, enz.

Kennis nemen van de sociale en economische ontwikkelingen op het eiland.

Leren eigen plaats te bepalen op het eiland. Waar woon ik, wat leeft / gebeurt er om mij heen? Windrichtingen, kaarten.

Bewustwording en een positieve houding creëren ten aanzien van hun eigen leefomgeving.

In stand houden van ‘oude’ verhalen, gebruiken, vaardigheden.

Aansluiten bij de leefwereld van de kinderen. Het kind is steeds het vertrekpunt. Werken vanuit de wereld waarin zij leven, leren en spelen.

Dat de kinderen er ook emotioneel en belangstellend bij betrokken raken. Zij (en familie) weten immers ongemerkt al heel veel. Leren van elkaar.

Bevordering toerisme

Slecht-weer-voorziening

Website

Het gehele project is op de site verkrijgbaar. Iedere leerkracht kan hierdoor putten uit een bron van inspiratie. Werkbladen, verhalen, kaarten, lessuggesties, foto’s en filmpjes Veel materiaal zal door de leerkracht geprint worden. Zo wordt per thema een lespakket samengesteld. De basis voor de lessen zal de website zijn: www.opavontuuropameland.nl met bijbehorende e-mailadres: info@opavontuuropameland.nl

Kerndoelen: 56
Canon venster:
10 tijdvakken:
Friese canon venster: Toerisme op het Wad
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

  Naam school*

  Uw naam*

  Emailadres*

  Naam lesprogramma*

  Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

  Voorkeur data*

  Groep(en)*

  Evt. extra opmerking over de groep(en)

  Aantal kinderen per groep*

  Evt. toevoegingen