Blok Out in de Blokhuispoort in Blok Out in de Blokhuispoort

De Blokhuispoort, het voormalige huis van bewaring in Leeuwarden, is een eeuwenoud, uniek gebouw, dat erg tot de verbeelding spreekt. Een imposante poort, donkere gangen en cellen, het binnenplein waar vroeger de gevangenen werden gelucht: een bezoek aan de Blokhuispoort vergeet je niet snel. Wil jij de verhalen van de Blokhuispoort ontrafelen? Speel dan Blok Out!

Een voormalige gevangenisdirecteur is zijn herinneringen kwijt. Lukt het jou om ze allemaal te vangen? De jacht op de herinneringen neemt je het hele complex door: soms moeten de herinneringen gevangen worden, soms moet een puzzel opgelost worden, soms moet een vraag beantwoord worden. De gevonden herinneringen worden ontsloten op de kaart en in de tijdlijn.

De Blokhuispoort heeft in de geschiedenis van Leeuwarden altijd een belangrijke rol gespeeld. Oorspronkelijk bedoeld als onderdeel van de fortificatie van de Friese hoofdstad en sinds 1560 ingericht als gevangenis. De Blokhuispoort ontwikkelde zich van dwangburcht via plaats van rechtspraak en strafvoltrekking tot strafgevangenis.

Door Blok Out te spelen in de Blokhuispoort, leren leerlingen over de geschiedenis van 500 jaar straffen, gevangennemen en ontsnappen in Leeuwarden. Ze ervaren hoe het is om gevangen te zitten en hoe belangrijk vrijheid is. Blok Out sluit daarmee aan op het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld – kerndoelen 36 en 37, en op leergebied Kunstzinnige oriëntatie – kerndoel 56. Daarnaast ontwikkelen leerlingen tijdens het spelen vaardigheden als het inzetten van digitale middelen om historische gegevens te ontsluiten, en samenwerken om tot oplossingen te komen bij het spelen van Blok Out in groepjes van twee of drie leerlingen.

Kijk voor meer informatie over de Blokhuispoort op Blokhuispoort.frl

Kerndoelen: 36 37 56
Canon venster:
10 tijdvakken:
Friese canon venster: de-friese-vrijheid - De Friese vrijheid Van republiek naar eenheidsstaat
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

  Naam school*

  Uw naam*

  Emailadres*

  Naam lesprogramma*

  Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

  Voorkeur data*

  Groep(en)*

  Evt. extra opmerking over de groep(en)

  Aantal kinderen per groep*

  Evt. toevoegingen