Waterwoningen – Wijnaldum

‘Een educatief programma over de strijd tegen- en het leven met water.’

Van zodenhuis tot megaterp. De archeologische steunpunten van Wijnaldum, Firdgum en Hogebeintum hebben hun krachten verenigd in een educatief programma over de strijd tegen het water en hoe je hier ondanks de vele overstromingen in noord Friesland toch een redelijk bestaan kon opbouwen. Elk steunpunt heeft een programma ontwikkeld waarbij de introductie steeds gelijk is maar verder ingaat op de specifieke thematiek van het betreffende steunpunt.

De programma’s zijn los te boeken maar ook als arrangement. Voor meer informatie neem contact op met het gewenste steunpunt of door het boekingsformulier in te vullen. 

Archeologisch Steunpunt Wijnaldum
Wij strijden al eeuwenlang tegen het water. Wij moeten wel, anders overstromen hele stukken van Nederland. Wij zijn er door de eeuwen heen erg goed in geworden. Waterwerken over de hele wereld worden door Nederlanders aangelegd. Eeuwen geleden gingen we hier wonen op de kwelderwallen. Die hoogden we zelf op, en er ontstonden terpen. Ook gingen we dijkjes aanleggen, wat uiteindelijk resulteerde in de bekende zeedijk.

Je kunt nog steeds de kwelderwallen met hierop de terpen zien liggen. Ook gaan we boren in de bodem op zoek naar sporen van de zee. Wat moeten we nu doen om droge voeten te houden?

Kosten €50,00.  Benodigde kleding: laarzen en geschikte buitenkleding.

Contactpersoon voor boekingen: Marianne Steegstra msteegstra@ziggo.nl  0517592549 of 0612627611.

Gerelateerd:

 

Algemene informatie:

 

Kerndoelen: 48 56
Canon venster:
10 tijdvakken: Tijd van Grieken en Romeinen – Oudheid Tijd van monniken en ridders – vroege middeleeuwen Tijd van steden en staten – hoge en late middeleeuwen
Friese canon venster: Hogebeintum Water
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

  Naam school*

  Uw naam*

  Emailadres*

  Naam lesprogramma*

  Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

  Voorkeur data*

  Groep(en)*

  Evt. extra opmerking over de groep(en)

  Aantal kinderen per groep*

  Evt. toevoegingen