Waterwoningen – Firdgum in Waterwoningen – Firdgum

‘Een educatief programma over de strijd tegen- en het leven met water.’

Van zodenhuis tot megaterp. De archeologische steunpunten van Wijnaldum, Firdgum en Hogebeintum hebben hun krachten verenigd in een educatief programma over de strijd tegen het water en hoe je hier ondanks de vele overstromingen in noord Friesland toch een redelijk bestaan kon opbouwen. Elk steunpunt heeft een programma ontwikkeld waarbij de introductie steeds gelijk is maar verder ingaat op de specifieke thematiek van het betreffende steunpunt.

De programma’s zijn los te boeken maar ook als arrangement. Voor meer informatie neem contact op met het gewenste steunpunt of door het boekingsformulier in te vullen

Archeologisch Steunpunt Firdgum
De leerlingen maken kennis met het Zodenhuis. In twee uren tijd ontdekken ze hoe men een Zodenhuis bouwde met Zoden uit de omgeving waarbij de strijd met het water belangrijk was. Het leven van de vroege middeleeuwers vormt een belangrijke invalshoek, zo krijgen de leerlingen een kijkje in het dagelijks leven waarin het maken van vuur en het koken van eten nog niet zo gemakkelijk was. In het programma zit een rondleiding, tekenopdracht en een eindopdracht waarbij de leerlingen zullen moeten samenwerken om zelf een Zodenhuis te maken.

Kosten €4,00 per leerling

Voor boekingen: yebhettingaskoalle@gmail.com of 0517 – 591505

Gerelateerd:

 

Algemene informatie:

Kerndoelen: 48 56
Canon venster:
10 tijdvakken: Tijd van Grieken en Romeinen – Oudheid Tijd van monniken en ridders – vroege middeleeuwen Tijd van steden en staten – hoge en late middeleeuwen
Friese canon venster: Hogebeintum Water
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

  Naam school*

  Uw naam*

  Emailadres*

  Naam lesprogramma*

  Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

  Voorkeur data*

  Groep(en)*

  Evt. extra opmerking over de groep(en)

  Aantal kinderen per groep*

  Evt. toevoegingen