Waterwoningen – Hegebeintum in Waterwoningen – Hegebeintum

‘Een educatief programma over de strijd tegen- en het leven met water.’

Van zodenhuis tot megaterp. De archeologische steunpunten van Wijnaldum, Firdgum en Hogebeintum hebben hun krachten verenigd in een educatief programma over de strijd tegen het water en hoe je hier ondanks de vele overstromingen in noord Friesland toch een redelijk bestaan kon opbouwen. Elk steunpunt heeft een programma ontwikkeld waarbij de introductie steeds gelijk is maar verder ingaat op de specifieke thematiek van het betreffende steunpunt.

De programma’s zijn los te boeken maar ook als arrangement. Voor meer informatie neem contact op met het gewenste steunpunt of door het boekingsformulier in te vullen.

Archeologisch Steunpunt Hogebeintum
Hoe zijn de Friese terpen ontstaan, hoe hebben ze zich ontwikkeld en hoe zijn ze afgegraven? De kinderen gaan aan de slag met opdrachten aan de voet van de terp, daarna gaan ze in kleine groepjes verschillende archeologische vondsten zelf determineren.

Kosten en overige informatie op aanvraag.

Contactpersoon voor boekingen: Maaike Drost drostmaaike73@gmail.com 

Gerelateerd:

 

Algemene informatie:

Kerndoelen: 48 56
Canon venster:
10 tijdvakken: Tijd van Grieken en Romeinen – Oudheid Tijd van monniken en ridders – vroege middeleeuwen Tijd van steden en staten – hoge en late middeleeuwen
Friese canon venster: Hogebeintum Water
Aanmelden voor dit lesprogramma?Meld je direct aan

  Naam school*

  Uw naam*

  Emailadres*

  Naam lesprogramma*

  Opmerkingen/bijzonderheden/vragen

  Voorkeur data*

  Groep(en)*

  Evt. extra opmerking over de groep(en)

  Aantal kinderen per groep*

  Evt. toevoegingen